Adatvédelmi Tájékoztató

Utolsó frissítés: 2023. október 20.

GatroSol Digital KFT. részt vesz és betartja az IAB Europe Transparency & Consent Framework összes előírását és irányelvét.

GastroSol Digital a Consent Management Platform n°92-t használja.

Preferenciáit ön bármikor megváltoztathatja, ha ide kattint.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat ismerteti a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és felhasználásához ezen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

Értelmezés és Meghatározások

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, melyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, az alábbi feltételek mellett meghatározott jelentése van. A következő meghatározások egységes jelentéssel bírnak akár egyes, akár többes számban szerepelnek.

Meghatározások

Ezen Adatvédelmi Szabályzat céljából:

Fiók: Ön által létrehozott egyedi fiókot jelent a Szolgáltatásunkhoz vagy annak egyes részeihez való hozzáféréshez.

Kapcsolt vállalat: olyan entitást jelent, amely irányítja, irányítás alatt áll, vagy közös irányítás alatt áll egy féllel, ahol az „irányítás” azt jelenti, hogy a részvények, tulajdoni részesedések vagy egyéb, a választott igazgatók vagy más irányító hatóságok választására jogosító értékpapírok 50%-át vagy annál többet birtokol.

Alkalmazás: a GastroSol Digital Bot, a Cég által biztosított szoftverprogramot jelenti.

Cég (az ebben a Megállapodásban „a Cég”, „Mi”, „Minket” vagy „A Miénk” kifejezésekkel hivatkozva) a GastroSol Digital Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 267.

Ország: Magyarországra utal.

Eszköz: bármilyen eszközt jelent, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, mint például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

Személyes adat: bármilyen olyan információt jelent, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

Szolgáltatás: az Alkalmazásra utal.

Szolgáltató: bármely természetes vagy jogi személyt jelent, aki az adatokat a Cég nevében feldolgozza. Harmadik fél által üzemeltetett vállalatokra vagy személyekre utal, akiket a Cég alkalmaz a Szolgáltatás elősegítésére, a Szolgáltatás nyújtására a Cég nevében, a Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások végrehajtására vagy a Cég támogatására a Szolgáltatás használatának elemzésében.

Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatás: bármely olyan webhelyet vagy közösségi hálózati webhelyet jelent, amelyen keresztül a Felhasználó bejelentkezhet vagy létrehozhat fiókot a Szolgáltatás használatához.

Használati Adatok: automatikusan gyűjtött adatokat jelentenek, amelyek a Szolgáltatás használatából vagy a Szolgáltatás infrastruktúrájából származnak (például egy oldallátogatás időtartama).

Ön: az egyént jelenti, aki hozzáfér vagy használja a Szolgáltatást, vagy azt a céget vagy egyéb jogi entitást, amely nevében az ilyen egyén hozzáfér vagy használja a Szolgáltatást.

Személyes Adatainak Gyűjtése és Felhasználása

Adattípusok Gyűjtése

Személyes Adatok

Szolgáltatásunk igénybevétele során felkérhetjük Önt, hogy bizonyos, személyazonosításra alkalmas információkat adjon meg, amelyek segítségével felvehetjük Önnel a kapcsolatot vagy azonosíthatjuk Önt. Az ilyen személyazonosításra alkalmas információk tartalmazhatnak, de nem korlátozódnak a következőkre:

Használati Adatok

Használati Adatok

A Használati Adatok automatikusan gyűjtődnek a Szolgáltatás használata során.

A Használati Adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például az Ön Eszközének Internet Protokoll címe (pl. IP-cím), böngésző típusa, böngésző verziója, a Szolgáltatásunkon látogatott oldalak, a látogatás dátuma és ideje, az oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Amikor Ön mobil eszközön keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz, automatikusan gyűjthetünk bizonyos információkat, beleértve, de nem kizárólagosan, a mobil eszköz típusát, a mobil eszköz egyedi azonosítóját, mobil eszközének IP-címét, mobil operációs rendszerét, a mobil internetböngésző típusát, egyedi eszközazonosítókat és egyéb diagnosztikai adatokat.

Gyűjthetünk olyan információkat is, amelyeket a böngészője küld el minden alkalommal, amikor meglátogatja Szolgáltatásunkat, vagy amikor mobil eszközön keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz.

Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatásokból Származó Információk

Cégünk lehetővé teszi, hogy fiókot hozzon létre és bejelentkezzen a Szolgáltatás használatához a következő Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatásokon keresztül:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Amennyiben úgy dönt, hogy regisztrál vagy egyébként hozzáférést biztosít nekünk egy Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatáson keresztül, gyűjthetünk Személyes adatokat, amelyek már kapcsolódnak a Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatás fiókjához, mint például az Ön neve, email címe, tevékenységei vagy az említett fiókkal kapcsolatos kapcsolatlistája.

Lehetősége nyílik arra is, hogy további információkat osszon meg velünk a Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatás fiókján keresztül. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ilyen információkat és Személyes adatokat biztosít regisztráció során vagy egyéb módon, Ön ezzel engedélyt ad a Cégnek azok használatára, megosztására és tárolására, az ezen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

Személyes Adatainak Felhasználása

A Cég a következő célokból használhatja fel a Személyes adatokat:

 • Szolgáltatásunk nyújtása és karbantartása, beleértve a Szolgáltatás használatának monitorozását.

 • Fiókja kezelése: a Szolgáltatás felhasználójaként való regisztrációjának kezelése. A megadott Személyes adatok lehetővé teszik a Szolgáltatás különböző funkcióihoz való hozzáférést regisztrált felhasználóként.

 • Szerződés teljesítése: a termékek, tárgyak vagy szolgáltatások vásárlására vonatkozó szerződés, vagy a Szolgáltatáson keresztül velünk kötött egyéb szerződés fejlesztése, betartása és végrehajtása.

 • Kapcsolatfelvétel Önnel: emailben, telefonhívásokkal, SMS-sel vagy egyéb elektronikus kommunikációs formákkal, mint például mobilalkalmazás push értesítésekkel kapcsolatban a Szolgáltatás frissítéseivel vagy a funkciókkal, termékekkel vagy szerződött szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató kommunikációkkal, beleértve a biztonsági frissítéseket, amennyiben azok szükségesek vagy ésszerűek a végrehajtásukhoz.

 • Önnek azon áruk, szolgáltatások és események hírei, különleges ajánlatai és általános információi, amelyeket kínálunk, és amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket már megvásárolt vagy érdeklődött iránt, kivéve, ha Ön úgy döntött, hogy nem kíván ilyen információkat kapni.

 • Kéréseinek kezelése: Kéréseinek kezelése és megválaszolása.

 • Üzleti átadások: Információit felhasználhatjuk egyesülés, kiválás, átszervezés, feloszlatás vagy egyéb, Szolgáltatás felhasználóiról szóló Személyes adatokat tartalmazó vagyonunk egy részének vagy egészének eladásával vagy átadásával kapcsolatos tranzakciók értékelésére vagy lebonyolítására.

 • Egyéb célok: Információit felhasználhatjuk más célokra is, mint például adatelemzés, használati trendek azonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározása, valamint Szolgáltatásunk, termékeink, szolgáltatásaink, marketingünk és az Ön élményének értékelése és javítása.

 • Személyes adatait a következő helyzetekben oszthatjuk meg:

 • Szolgáltatókkal: Személyes adatait megoszthatjuk Szolgáltatókkal a Szolgáltatásunk használatának monitorozása és elemzése céljából, valamint kapcsolatfelvétel céljából.

 • Üzleti átadások esetén: Személyes adatait megoszthatjuk vagy átruházhatjuk, tárgyalások során vagy azok során, ha a Cég részt vesz bármilyen egyesülésben, a Cég vagyonának eladásában, finanszírozásában vagy az Üzletünk egészének vagy egy részének más vállalatnak történő akvizíciójában.

 • Kapcsolt vállalatokkal: Személyes adatait megoszthatjuk kapcsolt vállalatainkkal, ebben az esetben kötelezzük őket, hogy tartsák tiszteletben ezt az Adatvédelmi Szabályzatot. A kapcsolt vállalatok közé tartozik anyavállalatunk és bármely más leányvállalat, közös vállalkozási partner vagy más olyan vállalatok, amelyeket mi irányítunk vagy amelyekkel közös irányítás alatt állunk.

 • Üzleti partnerekkel: Személyes adatait megoszthatjuk üzleti partnereinkkel, hogy bizonyos termékeket, szolgáltatásokat vagy promóciókat kínáljanak Önnek.

 • Más felhasználókkal: Amikor személyes információkat oszt meg vagy egyéb módon lép interakcióba más felhasználókkal a nyilvános területeken, az ilyen információkat minden felhasználó láthatja, és azok nyilvánosságra hozhatók. Ha más felhasználókkal lép interakcióba vagy Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatáson keresztül regisztrál, a Harmadik Fél által Üzemeltetett Közösségi Média Szolgáltatás kapcsolatai láthatják az Ön nevét, profilját, képeit és tevékenységének leírását. Hasonlóképpen, más felhasználók is láthatják tevékenységének leírását, kommunikálhatnak Önnel és megtekinthetik profilját.

 • Az Ön hozzájárulásával: Személyes adatait bármilyen más célból is közzétehetjük az Ön hozzájárulásával.

Személyes Adatainak Megőrzése

A Cég addig őrzi meg a Személyes adatait, amíg az szükséges az ebben az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok eléréséhez. Személyes adatait addig őrizzük és használjuk, amíg az szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például, ha kötelesek vagyunk az adatait megőrizni az alkalmazandó törvényeknek megfelelően), viták rendezéséhez, és jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez.

A Cég a Használati Adatokat is megőrzi belső elemzési célokra. A Használati Adatok általában rövidebb ideig kerülnek megőrzésre, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk, vagy ha jogilag kötelesek vagyunk ezeket az adat

okat hosszabb időszakokra megőrizni.

Személyes Adatainak Átadása

Az Ön információit, beleértve a Személyes adatokat is, a Cég működési irodáiban és az adatfeldolgozásban részt vevő más helyeken dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy ezeket az információkat át lehet helyezni - és tárolni - olyan számítógépeken, amelyek az Ön államán, tartományán, országán vagy más kormányzati joghatóságán kívül találhatók, ahol az adatvédelmi törvények eltérőek lehetnek az Ön joghatóságában érvényesektől.

Az ezen Adatvédelmi Szabályzathoz való hozzájárulása, majd az ilyen információk benyújtása az Ön egyetértését jelenti ezen átadással.

A Cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy adatait biztonságosan kezelje, és összhangban legyen ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal, és nem történik Személyes adatainak átadása olyan szervezetnek vagy országnak, hacsak nincsenek megfelelő biztonsági intézkedések, beleértve az Ön adatainak és egyéb személyes információinak biztonságát.

Személyes Adatainak Törlése

Jogában áll törölni vagy kérni, hogy segítsünk a Személyes adatok törlésében, amelyeket Önről gyűjtöttünk.

Szolgáltatásunk lehetőséget ad arra, hogy bizonyos információkat töröljön magáról a Szolgáltatásból.

Bármikor frissítheti, módosíthatja vagy törölheti az információit a Fiókjába való bejelentkezéssel, ha van ilyen, és meglátogatva a fiókbeállítások részt, amely lehetővé teszi a személyes információk kezelését. Kapcsolatba is léphet velünk, hogy kérje a rólunk birtokolt személyes információkhoz való hozzáférését, javítását vagy törlését.

Vegye figyelembe azonban, hogy bizonyos információkat meg kell őriznünk, amikor jogi kötelezettségünk vagy jogos alapunk van erre.

Személyes Adatainak Közzététele

Üzleti Tranzakciók

Amennyiben a Cég részt vesz egyesülésben, akvizícióban vagy vagyoneladásban, a Személyes adatai átruházásra kerülhetnek. Értesítést küldünk, mielőtt a Személyes adatai átadásra kerülnek, és más Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá esnek.

Jogérvényesítés

Bizonyos körülmények között a Cég kötelezhető lehet Személyes adatainak közzétételére, ha azt törvény írja elő vagy ha azt nyilvános hatóságok (pl. bíróság vagy kormányzati ügynökség) érvényes kérése alapján követelik.

Egyéb Jogi Követelmények

A Cég jóhiszeműen hiheti, hogy Személyes adatainak közzététele szükséges a következők teljesítéséhez:

 • Jogszabályi kötelezettség betartásához

 • A Cég jogainak vagy tulajdonának

védelméhez és védelmezéséhez

 • A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések kivizsgálásához vagy megelőzéséhez

 • A Szolgáltatás felhasználóinak vagy a nyilvánosság személyi biztonságának védelméhez

 • Jogszabályi felelősség elleni védelemhez

Személyes Adatainak Biztonsága

Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztüli adattovábbításnak, vagy az elektronikus tárolásnak nincs 100%-os biztonsága. Bár igyekszünk kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket használni Személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni teljes biztonságukat.

Gyermekek Adatvédelme

Szolgáltatásunk nem szól 13 éven aluliaknak. Nem gyűjtünk tudatosan személyazonosításra alkalmas információkat 13 éven aluli személyektől. Ha Ön szülő vagy gondviselő és tudomása van arról, hogy gyermeke Személyes adatokat szolgáltatott nekünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudomásunkra jut, hogy Személyes adatokat gyűjtöttünk 13 éven aluli személytől szülői beleegyezés megerősítése nélkül, intézkedéseket teszünk azok információinkból való eltávolítására.

Amennyiben az Ön információinak feldolgozásához szükséges jogalap a beleegyezés, és az Ön országában a szülői beleegyezés szükséges, a Cég megkérheti a szülő beleegyezését, mielőtt az információkat gyűjti és használja.

Más Weboldalakra Mutató Linkek

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más, nem általunk üzemeltetett weboldalakra mutatnak. Ha harmadik fél linkjére kattint, akkor Önt átirányítjuk az adott harmadik fél oldalára. Erősen javasoljuk, hogy tekintse meg az Ön által meglátogatott minden oldal Adatvédelmi Szabályzatát.

Nincs befolyásunk, és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél oldalak vagy szolgáltatások tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért vagy gyakorlataiért.

Ezen Adatvédelmi Szabályzat Változásai

Időről időre frissíthetjük Adatvédelmi Szabályzatunkat. Az új Adatvédelmi Szabályzat érvénybe lépéséről e-mailben és/vagy Szolgáltatásunkon keresztül kiemelt értesítéssel tájékoztatjuk Önt, mielőtt a változás hatályba lép, és frissítjük az „Utolsó frissítés” dátumát ezen Adatvédelmi Szabályzat tetején.

Javasoljuk, hogy időről időre tekintse meg ezt az Adatvédelmi Szabályzatot a változásokért. Az Adatvédelmi Szabályzat változásai akkor válnak hatályossá, amikor közzétesszük őket ezen az oldalon.

Kapcsolatfelvétel Velünk

Ha bármilyen kérdése van ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk:

Emailben: info@gastrosol.hu